Hoivatahto, toiveet jotka lisäävät omaa elämänlaatua

Hoivatahto, toiveet jotka lisäävät omaa elämänlaatua

Arjen pienillä asioilla on merkitystä. Usein ajatellaan ja pidetään itsestään selvänä, että puoliso tai lapset kyllä tietävät mitä minä tahdon. Näinkin voi olla, mutta ei välttämättä. Onkin hyvä itse miettiä, mitkä ovat merkityksellisiä asioita juuri minulle. Hoivaa koskevat toiveet voivat liittyä mm. ruokaan, juomaan, mielimusiikkiin tai pukeutumiseen. 


Läheisen etenevä muistisairaus on tuonut konkreettisesti esille sen, miten tärkeää on ajoissa yhdessä keskustella siitä, millaisia elämänlaatuun vaikuttavia toiveita hänellä on. Olemme olleet aina hyvin läheisiä ja viettäneet paljon aikaa yhdessä töitä tehden ja muuten touhuten. Nyt kuitenkin suhde on muuttunut merkittävästi. Minusta on tullut se, joka miettii ja organisoi, miten tulisi toimia, että läheiseni arkiset rutiinit pysyisivät tuttuina ja turvallisina. 


Ulkopuolista apua on tarvittua jo jonkin aikaa. Pidän tärkeänä, että hoitohenkilökunnalla on sellaista tietoa, joka auttaa heitä kohtaamaan läheiseni myös sellaisina hetkinä, jolloin hänen oma ilmaisu ei ole loogista ja selkeää. Sairaus on siinä vaiheessa, että ajatukset harhailevat ja tähän hetkeen sekoittuu vuosikymmenten aikana tapahtuneita asioita, eikä niiden kanssa pysytä aikajanalla. Toisinaan on hyvinkin ahdistava olo ajatusten sekavuudesta johtuen.


Tällä hetkellä näissä tilanteissa auttaa, kun jutellaan ja kysellään nuorempien sukupolvien touhuista. Lastenlapset ja lastenlastenlapset ovat aina olleet tärkeitä ja heidän kanssaan on vietetty paljon aikaa. Pöydällä on muutamia valokuvia, joiden avulla on helppoa kääntää ajatukset mieluisiin asioihin ja palauttaa mieleen mukavia hetkiä. 


Hoivaa koskevissa toiveissa voi kirjoittaa asioista, jotka lisäävät omaa elämänlaatua. Toiselle elämänlaatua parantaa hiusten harjaaminen, kynsien hoito, villasukkien käyttäminen, aamukahvi tai iltakonjakki. Omia tapoja eivät välttämättä edes omaiset tunne, joten näiden toiveiden toteuttaminen on mahdollista vain, mikäli toiveet on kirjattu ylös. Useimmat toiveet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden toteuttaminen on sekä helppoa, että taloudellisesti mahdollista. 


Minun tahtoni kirjassa on tila myös omien hoivaa koskevien toiveiden kirjaamiselle. Hoivatahtoon liittyviä toiveita voi ajan kuluessa päivittää ja täydentää, heti kerralla ei tarvitse kaiken tulla valmiiksi.