PAULA TAKALA: NÄIN MINÄ TAHDON

"Minun tahtoni on Kirsti Paston juuri ilmestynyt kirja. Teos, jota tekijänsä työsti vuosia. Lähtökohdan vuorovaikutteisen kirjan kirjoittamiselle antoi pohdinta kullekin ihmiselle annetun ajan rajallisuudesta.

Minun tahtoni on herkkäsanainen teos, joka antaa lukijalleen tilaisuuden kirjata ylös hänen omat toiveensa elämänkaarensa lopulla. Kirja sopii kaikenikäisten käsiin. Tosin se vaatii kohtaamaan sen tosiasian, että jokaisen kulkijan askelmäärä täyttyy. Joskus ennakoidusti, joskus taas äkillisesti.

Teos jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa ohjataan niiden asioiden äärelle, jotka on hoidettava kuntoon, kun itse on kykenevä päättämään. Toiseen osaan on sijoitettu täytettävä osuus eli siihen kirjataan hautajaisten suunnittelu. Kolmannessa osassa kerätään perunkirjoituksessa tarvittavia tietoja sekä muita nykyaikana huomioitavia asioita.

Nykyaikaan Minun tahtoni kaltainen kirja sopii erityisesti siksi, että aikamme on kiireinen. Siksi, että puhumme paljon esimerkiksi oman näköisistämme juhlista ja ehkä siksikin, että ihmissuhteemme läheisiin ovat saattaneet eri syistä jäädä pinnallisiksi. Arkisten, puhumattakaan perimmäisten kysymysten äärellä käytäviin keskusteluihin, ei taho löytyä aikaa eikä rohkeuttakaan. Kirjan tekijä korostaa hienovaraisesti nykyajalle ominaista yksilöllisyyden huomioimista. Hän arvioi, kuinka vastuu omista asioista on parhaiten kannettavissa toimintakykyisenä.

Kuoleman kohtaaminen ja sen ajattelu elämän täyteydessä ei tarkoita sitä, että kuoleman ajankohta astuisi lähemmäksi!"

-Paula Takala, toimittaja