Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten verkkokaupan osalta sovelletaan seuraavia: Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679.

Verkkokaupan toteutuksessa on sitouduttu suojaamaan asiakkaiden yksityisyyttä. Kaikki käytössä olevat tiedot voi selvitää laittamalla sähköpostia osoitteeseen minuntahtoni@gmail.com.

Tämä tietosuojaseloste koskee verkkokauppaostoksien, yhteydenottolomakkeella lähetettyjen tietojen sekä kasvokkain tapahtuvien korttiostoksien yhteydessä kerättyjä tietoja. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot tehdäkseen ostoksia ja lähettääkseen sivuston kautta yhteydenottopyyntöjä.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Käytämme tietoja: 

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen
 • Tarjousten toimittamiseen

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Kirsti Pasto
Kalakoskentie 34
61650 Kalakoski
+358 400 668 692
minuntahtoni@gmail.com
www.minuntahtoni.fi
Y-tunnus: 1658478-4

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä tarvittaessa lisätietoja sähköpostilla. 

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä? 

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedoista etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste- ja yhteystietojen antaminen on pakollista ostaessasi verkkokauppamme kautta. Markkinointiluvan tarjousten ym. toimittamista varten tarvittavat tiedot sekä yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt tiedot käyttäjä valitsee antavansa vapaaehtoisesti. Yhteydenottolomakkeella vaaditaan tunnistamistietoja, jotta vastaaminen yhteydenottopyyntöön on käytännössä mahdollista.

Tietojen lähde on käyttäjä itse. 

Mihin henkilötietojani käytetään? 

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Tarjousten toimittamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Kirsti Paston väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen. 

Miten tietojani säilytetään ja suojataan? 

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Verkkosivusto www.minuntahtoni.fi on toteutettu ja hallinnoidaan Shopify-verkkokauppa-alustalla. Asiakastietoja säilytetään Shopifyn palvelimilla. Shopify on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. 

Kuka käsittelee henkilötietojani? 

Asiakas- ja tilaustietoihin, yhteydenottopyyntöihin ym. on pääsy vain Kirsti Pastolla.

Palvelukokonaisuuden toteutuksessa on käytetty luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. 

Kuinka kauan tietojani säilytetään? 

Säilytämme tietojasi lähtökohtaisesti noin kaksi vuotta viimeisimmän ostotapahtumasi tai kauppaselailusi jälkeen. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi 

Millaisia oikeuksia minulla on? 

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen (kuten narkkinointilupa), sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai kirjeitse. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta henkilöllisyytesi voidaan todentaa. Saat ilmoituksen, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot? 

Voit pyytää sinusta tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen minuntahtoni@gmail.com

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön? 

Mikäli haluat jättäytyä pois sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista tai ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen minuntahtoni@gmail.com. Palvelua tullaan tulevaisuudessa kehittämään, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Voit myös koska tahansa pyytää poistamaan omat tietonsi ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen minuntahtoni@gmail.com. Poistopyynnön toteuttamisessa on 10 päivän varoaika, jona voit vielä peruuttaa poistopyynnön. Mikäli olet tehnyt verkkokauppamme kautta tilauksen 6 kk:n (180 päivän) sisällä, poistopyyntö suoritetaan loppuun vasta 6 kk:n tullessa täyteen mahdollisten rahapalautusten vuoksi.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta. 

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös maksutapahtumien yhteydessä maksuvaihtoehdot tarjoaville tahoille.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille tarjousten toimittamista varten, selaushistoriaan perustuvaa tietoa tai tuotearvostelupyyntöjä.
 • SMS-kumppanille tekstiviestien lähetystä varten
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa sitä edellyttää
 • Maksunvälittäjälle maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

Tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä huolehditaan aina tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme minuntahtoni@gmail.com

Käytetäänkö sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat? 

Verkkosivusto www.minuntahtoni.fi käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen ja personointiin.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme yhteistyökumppanit ja tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet, toiminnot ja palvelut asiakkaitamme kiinnostavat nyt ja tulevaisuudessa toiminnan kehittyessä. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka voidaan yhdistää asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk.

Tulevaisuudessa tulemme todennäköisesti hyödyntämään Google Analyticsia, Google AdWordsia ja MailChimpia sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä. Käytännössä mitään analytiikkaa ei ole otettu käyttöön, joten tietosuojaselosteen analytiikkaan ja markkinnoinnin kehittämiseen liittyvät selosteet ovat varautumista tulevaisuuteen! Tietosuojaselosteessa on huomioitu, että mikäli näitä ominaisuuksia otetaan käyttöön, erillistä ilmoitusta perusanalytiikasta ja markkinoinnin kehittämisestä ei ole tarve toteuttaa.

Markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa? 

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. 

Mihin voin ottaa yhteyttä? 

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sekä muissa asioissa sähköpostilla minuntahtoni@gmail.com.